Schenkingen

Oorlogsmuseum Gdynia is constant bezig de collectie uit te breiden.
Heeft u nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog?

Denk eens aan een schenking van uw bezittingen aan het museum,
zodat deze bewaard en zichtbaar blijven voor toekomstige generaties.

Wij stellen uw giften zeer op prijs.
Neem contact met ons op via mailadres: gdynia@kpnmail.nl