Educatie

Doorgeven van de geschiedenis:
Oorlogsmuseum Gdynia hecht grote waarde aan educatie aan basisschoolleerlingen en
leerlingen van het voortgezet onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder
de gebeurtenissen in Zeeuws-Vlaanderen.

Bezoek ons museum:
We zijn een actieve deelnemer van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen en verwelkomen
ieder jaar vele scholen in ons museum.
Wilt u met uw school een bezoek brengen aan ons museum dan kunt u een aanvraag doen via https://www.cultuurmenus.nl/museum/oorlogsmuseum-gdynia of rechtstreeks bij
Oorlogsmuseum Gdynia: gdynia@kpnmail.nl
Onze enthousiaste gidsen verzorgen de rondleiding door het museum. Het maximum aantal in
één groep is ongeveer 15 leerlingen met begeleiders. Grotere aantallen delen we op in kleinere groepen.