Schenkingen

Schenkingen:
Oorlogsmuseum Gdynia is constant bezig de collectie uit te breiden.
Heeft u nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog? Denk dan eens aan een schenking
van uw bezittingen aan het museum, zodat deze bewaard en zichtbaar blijven voor toekomstige generaties.

Wij stellen uw giften zeer op prijs.
Neem contact met ons op via mailadres: gdynia@kpnmail.nl

Donaties:
Als klein museum moeten we knokken voor ons bestaan. De kosten voor energie,
conserveren van de collectie en onderhoud van onze historische legervoertuigen
stijgen de laatste jaren pijlsnel.
Daarom is een financieel steuntje in de rug is altijd welkom!!

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer is:
NL04 RABO 0126 1511 99

Alvast bedankt voor elke gift die u wenst te geven.