Schenkingen

Oorlogsmuseum Gdynia is constant bezig de collectie uit te breiden.
Heeft u nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog?

Denk eens aan een schenking van uw bezittingen aan het museum,
zodat deze bewaard en zichtbaar blijven voor toekomstige generaties.

Wij stellen uw giften zeer op prijs.
Neem contact met ons op via mailadres: gdynia@kpnmail.nl

Wij proberen als museum zelfvoorzienend te zijn , maar een steuntje in de rug is altijd welkom !

Ons rekeningnummer is NL04 RABO 0126 1511 99

Alvast bedankt voor elke gift die u wenst te geven .