Educatie

Oorlogsmuseum Gdynia hecht waarde aan educatie aan basisschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs .

We zijn een actieve deelnemer van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen,

Wilt u met de klas een bezoek willen brengen dan kan u een aanvraag doen via https://www.cultuurmenus.nl/museum/oorlogsmuseum-gdynia

of rechtstreeks bij Oorlogsmuseum Gdynia , gdynia@kpnmail.nl

De enthousiaste gidsen verzorgen de rondleiding door het museum .

Het maximum aantal leerlingen in één groep is circa vijftien.

Grote klassen delen we op in kleinere groepen.

Ook bestaat er de mogelijkheid om een gastles bij u op school aan te vragen.

Wij komen dan met spullen uit WW2 en een presentatie naar school .

Dit is voor zowel basisschool en voortgezet onderwijs mogelijk .